poniedziałek, 2021-10-25 Ingi, Maurycego, Sambora

»»»


 

 

 

 
OŚRODEK WSPARCIA ARCHITEKTURY DOSTĘPNEJ 

 


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ARQiteka Biuro projektowe Marta Kulik realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych.


Numer umowy: POWR.02.19.00-00-OW05/20
Wartość projektu: 6 246 139,94 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 5 264 246,74 zł
Okres realizacji: 01.06.2021 – 30.09.2023
 

Celem projektu jest uruchomienie w okresie od 06.2021 do 09.2023 ośrodka wsparcia podmiotów publicznych o nazwie Ośrodek Wsparcie Dostępności Architektonicznej (OWDA), którego działalność będzie polegała na wspieraniu podmiotów publicznych jako inwestorów w zakresie wzrostu dostępności architektonicznej obiektów i przestrzeni publicznych oraz w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).
 

Planowane efekty w ramach projektu to m.in.: 

– uruchomienie ogólnopolskiej infolinii i portalu wspierającego podmioty publiczne
   w zakresie dostępności architektonicznej,

– przygotowanie Raportu z realizacji wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu
   dostępności architektonicznej  budynków dla osób z niepełnosprawnościami
   i projektowania uniwersalnego,

– objęcie wsparciem min. 450 podmiotów publicznych z zakresu dostępności
   architektonicznej budynków dla osób z niepełnosprawnościami
   i projektowania uniwersalnego,

– uruchomienie pilotażowego ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych
   z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych.
 

www.mapadotacji.gov.pl
 

 

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach