środa, 2020-04-01 Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

»»»


Dofinansowane ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu
„Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.”.
 


Nazwa zadania: Polska Liga Rugby na Wózkach 2018

Numer umowy: 2018/0084/0365/Sub.C/DS-SN/2/MSa

Termin realizacji: 2018 rok

Główny organizator: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR"

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" jest jedynym organizatorem zadania. 


Zakładane cele programowe:

Tegoroczny cykl rozgrywek jest siedemnastą edycją Polskiej Ligi Rugby na Wózkach. Rugby na wózkach realizuje cel statutowy Fundacji poprzez kontynuację usprawniania poobozowego. 

Celem treningu sportowego jest utrzymanie dobrej kondycji fizycznej, doskonalenie nabytych na obozach umiejętności oraz zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni nie objętych porażeniem, co zwiększa niezależność funkcjonalną.

Celem treningu sportowego jest także uzyskanie mistrzostwa sportowego, do tego jednak konieczne jest stworzenie warunków do rywalizacji, a zatem organizacja zawodów sportowych.

Drużyny walczą na turniejach o zajęcie jak najlepszego miejsca, a potem udział w turnieju finałowym o Puchar Polskiej Ligi. Duch rywalizacji sportowej odzwierciedla skuteczność procesu usprawniania poprzez sport.

Głównym celem organizacji turniejów jest wdrażanie do aktywnego trybu życia oraz usprawnianie poprzez sport. Celem Polskiej Ligi Rugby jest nie tylko rozwój zawodników, ale także kadry narodowej rugby na wózkach.

Więcej informacji na temat harmonogramu aktualności oraz warunki uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej www.rugby.far.org.pl lub portalu społecznościowym Facebook.Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej