Sport

O projekcie

Promowanie sportu osób z niepełnosprawnościami

Upowszechnianie różnych form aktywności ruchowej jest podstawą działalności Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Ważnym elementem naszego programu jest sport, który popularyzujemy w myśl hasła:

Sport dla tych, którzy go najbardziej potrzebują

Sport nie jest jednak celem naszych działań, lecz środkiem do uzyskania większej sprawności, samodzielności i niezależności, elementem szeroko rozumianej rehabilitacji. Dla wielu niepełnosprawnych jesteśmy jedyną organizacją umożliwiającą im podstawową aktywność ruchową. To, że nasze działania stanowią naturalne zaplecze dla sportu wyczynowego realizowanego przez kluby i stowarzyszenia sportowe, jest dodatkowym plusem.

Historia

Aktywizację poprzez trening sportowy wprowadził Sir Ludwig Guttmann, lekarz, fundator Narodowego Centrum Urazów Rdzenia Kręgowego w Stoke Mandeville w Anglii. Celowość takiego działania uzasadnił tym, iż wzmacnia ono mięśnie, poprawia koordynację i wytrzymałość. Wskazał na pozytywne psychologiczne aspekty uprawiania sportu przez osoby po urazach rdzenia kręgowego.

W 1948 roku w Wielkiej Brytanii odbyły się pierwsze zawody dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – Stoke Mandeville Games. W kolejnych latach impreza ta rozwinęła się do rangi zawodów międzynarodowych i dała początek Igrzyskom Paraolimpijskim, których pierwsza edycja odbyła się w 1960 roku. Obecnie duże imprezy rangi mistrzostw kontynentów, świata lub igrzysk paraolimpijskich już nie stanowią sensacji.

Początki Metody Aktywnej Rehabilitacji

Początek Metody Aktywnej Rehabilitacji to Igrzyska Paraolimpijskie w Toronto w 1976 roku. Do Polski model rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którego głównym elementem jest trening sportowy wprowadziła Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Nasz program oparliśmy na metodach stosowanych w specjalistycznych ośrodkach sportowo-rehabilitacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Utrzymujemy ścisłe kontakty z międzynarodowymi organizacjami sportu niepełnosprawnych i z wiodącymi ośrodkami rehabilitacyjnymi za granicą.

Osiągnięcia

Naturalną konsekwencją naszych działań był szybki rozwój sportów wózkowych. Większość dyscyplin, które zaistniały po 1988 roku było wprowadzanych przez Aktywną Rehabilitację, bądź przy dużym zaangażowaniu osób wywodzących się z naszego ruchu. Najlepszymi przykładami są: szermierka na wózkach – pierwszy pokaz odbył się w trakcie obozu FAR w 1989 roku w Mielnicy, pierwszy klub powstał z naszej inicjatywy w Warszawie, do chwili obecnej wielu zawodników tej dyscypliny jest po aktywnej rehabilitacji, tenis na wózkach – prawie wszystkie działające w Polsce kluby powstały z inicjatywy instruktorów aktywnej rehabilitacji, którzy stanowią obecnie większość wszystkich grających, narciarstwo alpejskie – inicjatorem i największym propagatorem tego sportu w Polsce był dr Tomasz Tasiemski, wykładowca AWF Poznań, sportowiec, instruktor aktywnej rehabilitacji.

Staraliśmy się ponadto doprowadzać do modernizacji obiektów sportowych i ich pełnego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przykładem tych działań może być Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, w którym odbywa się większości naszych imprez. Dzięki naszym staraniom zlikwidowano w nim podstawowe bariery architektoniczne i otwarto ten obiekt dla sportowców niepełnosprawnych.

Sporty wodne

W naszym programie szczególną pozycję zajęły wszelkie formy sportów wodnych, od żeglarstwa po nurkowanie swobodne, którego w dalszym ciągu jesteśmy jedynymi koordynatorami.

Jeszcze w początkach lat dziewięćdziesiątych dostępność tak uniwersalnej formy aktywności ruchowej jak pływanie wśród paraplegików i tetraplegików, a szczególnie tych ostatnich, była bardzo ograniczona. By ją upowszechnić, opracowaliśmy szczegółowy program i metodykę nauki pływania dla osób z porażeniami oraz niedowładami dwu i czterokończynowymi.

Część uczestników programu FAR rozpoczęła regularne treningi w sekcjach sportowych innych organizacji. Wspaniałym przykładem takiej kariery jest nasz czołowy pływak, Mirosław Piesak, wielokrotny medalista największych imprez, m.in. igrzysk paraolimpijskich w Atlancie i Sydney.

Pięciobój

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji jest twórcą zupełnie nowej dyscypliny sportowej – pięcioboju aktywnego. Dyscyplina ta wzorowana jest na przepisach pięcioboju nowoczesnego i przeznaczona jest dla sportowców poruszających się na wózkach. Zawodnicy muszą się wykazać wszechstronnym przygotowaniem rywalizując w torze przeszkód, pływaniu, łucznictwie, tenisie stołowym i mini maratonie.

Rugby na wózkach

Dość ważnym przedsięwzięciem FAR jest upowszechnianie rugby na wózkach. Dyscyplinę tę utworzono specjalnie dla tetraplegików, którzy w żaden inny sposób nie mogliby zaistnieć w Polskim sporcie. Jest uznawana za najszybciej rozwijającą się dyscyplinę sportu niepełnosprawnych w świecie. Więcej na stronie www.pzrnw.pl

Nauka

Nasza praca służy również pośrednio rozwojowi nauk związanych ze sportem. Od lat stanowimy jedno z najlepszych miejsc dla specjalistycznych badań wielu instytutów zajmujących się sportem oraz aktywnością ruchową osób niepełnosprawnych.