poniedziałek, 2020-09-28 Libuszy, Wacławy, Wacława

»»»

„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”
Czas realizacji projektu: 01.04.2020 – 31.03.2021

Czytaj więcej


»»»

„Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”

Czas realizacji projektu: 01.04.2020 – 31.03.2021

Czytaj więcej


»»»

Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Termin realizacji projektu : 01.01.2020 – 31.12.2020

Czytaj więcej


»»»

„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” 

III okres realizacji 01.04.2020 – 31.03.2021

Czytaj więcej


»»»

Projekty Regionalne finansowane z Funduszy Europejskich

Czytaj więcej