niedziela, 2020-03-29 Anieli, Jana,Gedeona

»»»

Projekty Regionalne finansowane z Funduszy Europejskich

Czytaj więcej 

 


»»»

„Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”

Czas realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2020

Czytaj więcej


»»»

„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”

Czas realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2020

Czytaj więcej


»»»

„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” 

II okres realizacji 01.04.2019 – 31.03.2020

Czytaj więcej