poniedziałek, 2020-01-20 Fabioli, Miły, Sebastiana

»»»

Projekty Regionalne finansowane z Funduszy Europejskich

Czytaj więcej 

 


»»»

„Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”

Czas realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2020

Czytaj więcej


»»»

„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”

Czas realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2020

Czytaj więcej


»»»

„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” 

II okres realizacji 01.04.2019 – 31.03.2020

Czytaj więcej


»»»

Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu AR z zastosowaniem ICF

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2019

Czytaj więcej