wtorek, 2020-12-01 Blanki, Edmunda, Eligiusza

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”


W ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w pierwszym roku realizacji 01.04.2017 – 31.03.2018 zrealizowano następujące formy wsparcia:

Do projektu zostały przyjęte 272 osoby, z czego 256 osób otrzymało pełne wsparcie.

Liczba godzin wsparcia udzielonego na daną formę:

 • Rekrutacja do projektu: Indywidualne sesje - dotarcie do 455 ON i zrekrutowanie 255 BO: 1360 godzin
 • Etap I Diagnoza i wsparcie wprowadzające: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO prowadzone przez 1 instruktora dla 170 BO: 1795 godzin
 • Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO dla 255 BO: 2578 godzin
 • Interwencje dotyczące zdrowotnych i formalnych aspektów niepełnosprawności BO dla 255 BO: 1545 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji dla 200 BO wsparcie zasadnicze dla 200 BO: 21840 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji dla 200 BO wsparcie pomocnicze dla 200 BO: 7998,5 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO nie biorących udziału w WAR prowadzone przez 2 instruktorów dla 55 BO: 1140 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO nie biorących udziału w WAR prowadzone przez 1 instruktora dla 55 BO: 570 godzin
 • Etap I Diagnoza i wsparcie wprowadzające: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO prowadzone przez 2 instruktorów dla 85 BO: 1770 godzin
 • Etap III Implementacja zdobytych umiejętności w środowisku zamieszkania BO: Indywidualne sesje - wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO dla 255 BO: 2560 godzin

Przeprowadzonych zostało 23 Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji:

 1. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 18-30.06.2017 Kleszczów
 2. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 09-21.07.2017 Kleszczów
 3. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 01-13.09.2017 Olsztyn
 4. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 15-27.09.2017 Wałcz
 5. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 25.09-06.10.2017 Kołobrzeg
 6. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 01-13.10.2017 Kleszczów
 7. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02-14.10.2017 Miętne
 8. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02-14.11.2017 Cetniewo
 9. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 03-15.11.2017 Wałcz
 10. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 05-17.11.2017 Głogów
 11. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 12-24.11.2017 Kraków
 12. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 13-25.11.2017 Miętne
 13. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 12-24.11.2017 Cedzyna
 14. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 17-29.11.2017 Supraśl
 15. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 23.11-12.05.2017 Wisła
 16. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 24.11-06.12.2017 Czudec
 17. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02-13.01.2018 Mrzeżyno
 18. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 07-19.01.2018 Cetniewo
 19.  Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 26.01-07.02.2018 Kraków
 20. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 28.01-09.02.2018 Chrusty
 21. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 28.01-09.02.2018 Wisła
 22. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 10-22.02.2018 Miętne
 23. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 12-24.02.2018 Zielona Góra

W ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w drugim roku realizacji 01.04.2018 – 31.03.2019 zrealizowano następujące formy wsparcia:

Do projektu zostały przyjęte 269 osoby, z czego 261 osób otrzymało pełne wsparcie.

Liczba godzin wsparcia udzielonego na daną formę:

 • Rekrutacja do projektu: Indywidualne sesje - dotarcie do 455 ON i zrekrutowanie 255 BO: 1345 godzin
 • Etap I Diagnoza i wsparcie wprowadzające: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO prowadzone przez 1 instruktora dla 170 BO: 1805 godzin
 • Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO dla 255 BO: 2618 godzin
 • Interwencje dotyczące zdrowotnych i formalnych aspektów niepełnosprawności BO dla 255 BO: 1572 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji dla 200 BO wsparcie zasadnicze dla 200 BO: 21528 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji dla 200 BO wsparcie pomocnicze dla 200 BO: 7871 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO nie biorących udziału w WAR prowadzone przez 2 instruktorów dla 55 BO: 1160 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO nie biorących udziału w WAR prowadzone przez 1 instruktora dla 55 BO: 580 godzin
 • Etap I Diagnoza i wsparcie wprowadzające: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO prowadzone przez 2 instruktorów dla 85 BO: 1710 godzin
 • Etap III Implementacja zdobytych umiejętności w środowisku zamieszkania BO: Indywidualne sesje - wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO dla 255 BO: 2610 godzin

Przeprowadzonych zostało 20 Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji:

 1. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 25.05-05.06.2018 Mrzeżyno
 2. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 01-13.06.2018 Kleszczów
 3. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 03-15.07.2018 Kraków
 4. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 13-25.08.2018 Zielona Góra
 5. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 28.08-09.09.2018 Wisła
 6. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 10-22.09.2018 Wałcz
 7. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 24.09-06.10.2018 Chrusty
 8. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 24.09-06.10.2018 Kleszczów
 9. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 25.09-06.10.2018 Kołobrzeg
 10. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 01.10-13.10.2018 Cetniewo
 11. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 12.10-24.10.2018 Wilkasy
 12. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02.11-14.11.2018 Kraków
 13. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 10.11-22.11.2018 Zamość
 14. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 30.11-12.12.2018 Krzyżewo
 15. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02.12-14.12.2018 Kluczbork
 16. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02.12-14.12.2018 Wisła
 17. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 06.01-18.01.2019 Wrocław
 18. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 09.01-21.01.2019 Cetniewo
 19. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 25.02-08.03.2019 Mrzeżyno
 20. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 22.02-06.03.2019 Wrocław
Get Adobe Flash player

GaleriaPoradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach