piątek, 2022-01-21 Agnieszki, Jarosława, Nory

O projekcie

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa
osób z niepełnosprawnościami

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizuje trzy projekty zgodnie z zawartymi z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowami o powierzenie grantów w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR realizuje trzy zadania zgodnie z umowami nr UEB/000075/BF/D, UEB/000076/BF/D oraz UEB/000077/BF/D.

Granty przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników fundacji zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla realizacji zadań zlecanych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Udzielone wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwala na realizację zadań w maksymalnie bezpieczny sposób zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi. Wsparcie przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników oraz uczestników projektów FAR w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2). 
 


 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach