środa, 2020-04-01 Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Projekt regionalny w woj. łódzkim

„SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ – II edycja
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
Czas realizacji projektu:  01.11.2019 r. – 31.12.2021 r.

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. warmińsko-mazurskim

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Czas realizacji projektu: 30.09.2019  30.11.2021 

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. podlaskim

„Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Czas realizacji projektu: 2019.07.01 – 2021.05.31

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. śląskim

„Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Czas realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.03.2020

Czytaj więcej


Projek regionalny w woj. mazowieckim

„Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełno sprawnościami z woj. Mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Czas realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r.

Czytaj więcej