piątek, 2020-10-30 Augustyny, Łukasza, Urbana

Projekt regionalny w woj. łódzkim
 

„SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami
z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ
 – II edycja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ – II edycja.


Celem głównym jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej min. 65 osób z niepełnosprawnością (23 kobiet/42 mężczyzn) od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego z woj. łódzkiego, poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń, staży, warsztatów w konsekwencji czego zatrudnienie podejmie i utrzyma min 8 osób z niepełnosprawnością, min. 6 osób z niepełnoprawnością uzyska kwalifikacje a min. 34% uczestników/czek osiągnie efektywność społeczną, co zostanie osiągnięte do 31.12.2021. Realizacja indywidualnie dobranych form wsparcia pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności. Całe wsparcie w projekcie przyczyni się do poprawy statusu społecznego.
 

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Czas realizacji projektu:  01.11.2019 r. – 31.12.2021 r.
Wartość projektu: 945 471,57 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekt: 803 650,83 zł
 

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • wiek od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • miejsce zamieszkania lub nauki na terenie województwa łódzkiego,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo niezarejestrowanej w PUP,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające niepełnosprawność sprzężoną,
 • niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji w przeciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (np. projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Oferowane formy wsparcia:

 • opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu,
 • wsparcie psychologiczne,
 • poradnictwo specjalistyczne m.in. coach, socjoterapeuta, mediator,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej,
 • wyjazdowe warsztaty specjalistyczne,
 • płatne staże zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zakończone egzaminem (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy np. kursy językowe, prawa jazdy, szkolenia komputerowe),
 • treningi kompetencji społecznych,
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • identyfikacja indywidualnych kompetencji, predyspozycji oraz potrzeb związanych z zatrudnieniem,
 • zniesienie indywidualnych barier psychospołecznych,
 • zdobycie kompetencji społecznych oraz wiedzy decydującej o możliwości podjęcia zatrudnienia,
 • zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z poruszaniem się na otwartym rynku pracy,
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności związanych z określeniem kwalifikacji zawodowych.

Projekt ma charakter regionalny, aby wziąć udział w projekcie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • osobiście w biurze projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. Tatrzańska 109 p. 210, 93-279 Łódź, tel. 42 642 78 01
 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny biura projektu.

Jest również możliwość realizacji sesji rekrutacyjnych w miejscu zamieszkania, w tym celu prosimy o kontakt z biurem projektu.

Biuro projektu czynne: poniedziałek – piątek w godz.: 07:00-17:00
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [PDF] »
załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  DOC] »
załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
załącznik nr 3 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »
załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
Regulamin rekrutacji [PDF] »
załacznik nr 5 - Umowa oczestnictwa w projekcie [PDF] »
załącznik nr 6 - Ponowna kwalifikacja [PDF] »
załącznik nr 7 - Informacja o specjalnych potrzebach [PDF] »
załącznik nr 8 - Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku [PDF] »

MIESIĘCZNE HARMONOGRAMY FORM WSPARCIA:

MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - grudzień 2019 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - styczeń 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - luty 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - marzec 2020 [PDF] »
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - aktualizacja, 16.03.2020 [PDF] »
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - maj 2020 [PDF] »
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - czerwiec 2020 [PDF] »
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA -  aktualizacja 03.06.2020 [PDF] »
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - lipiec 2020 [PDF] »
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - sierpień 2020 [PDF] »
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - wrzesień - aktualizacja 2020 [PDF] »
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - październik 2020 [PDF] »
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - listopad 2020 [PDF] »


 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020