wtorek, 2019-05-21 Jana, Moniki, Wiktora

Projekt regionalny w woj. opolskim

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych w tym
z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę” 

Czytaj więcej