piątek, 2020-10-30 Augustyny, Łukasza, Urbana

O projekcieKompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się
na wózku inwalidzkim III


Czas realizacji projektu:  01.04.2018 – 31.03.2019


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza dzieci niepełnosprawne ruchowo i ich rodziny do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”, który prowadzony jest w całej Polsce. Współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach zadań zleconych - Konkurs 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”, umowa ZZB/000496/BF/D) oraz Fundacji PZU.


Naszym celem jest, aby dzieci, które biorą udział w projekcie:

  • poprawiły umiejętności związane z poruszaniem się,
  • poprawiły umiejętności z zakresu samoobsługi
  • uzyskały jak największą niezależność fizyczną
  • uzyskały jak największą niezależność psychiczną
  • podniosły stopnień świadomości własnego ciała,
  • podniosły poziom integracji ze środowiskiem i umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej

Pragniemy pokazać dzieciom osoby dorosłe, które poruszają się na wózku i które dzięki swoim osiągnięciom: w życiu zawodowym, sporcie, w życiu prywatnym mogą stanowić niezwykle inspirujący wzorzec osobowy.
W ramach projektu nasi mali podopieczni i ich rodziny mogą skorzystać z oferowanych przez nas różnych form wsparcia. Są to:

  • Indywidualnie wsparcie
  • Warsztat Aktywnej Rehabilitacji
  • Obóz Aktywnej Rehabilitacji
  • Zajęcia regionalne

Udział we wszystkich zajęciach, warsztatach i obozach jest całkowicie bezpłatny.

Warunki włączenia do projektu:


– wiek o 4 do 16 lat
– posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności
– posiadanie znacznych trudności lub skrajnie dużych trudności w chodzeniu; poruszanie się na wózku inwalidzkim

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu dostępny jest w kalendarium. Szczegółowe informacje oraz terminy pozostałych działań dostępne są w regionalnych biurach FAR.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami w biurach regionalnych na terenie całego kraju.


 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU