poniedziałek, 2020-09-28 Libuszy, Wacławy, Wacława

Projekt regionalny w woj. podkarpackim
„Aktywna integracja 50 osób z niepełnosprawnością
szansą na otwartym rynku”

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Aktywna integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku”. Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 50 osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego, zamieszkujących województwo podkarpackie, poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń oraz staży w konsekwencji czego zatrudnienie podejmie i utrzyma min 6 osób z niepełnosprawnością.

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Czas realizacji projektu: 2017.05.01-2018.07.31
Wartość projektu: 576 548,75 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 490 066,43 zł

Etapy rekrutacji:

I etap do 31.05.2017
II etap do 30.06.2017
III etap do 31.07.2017
IV etap do 31.08.2017
V etap do 30.09.2017
VI etap do 31.10.2017
VII etap do 30.11.2017
VIII etap do 31.12.2017

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • Wiek od 16 r. życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • Miejsce zamieszkania na terenie woj. podkarpackiego,
 • Bez zatrudnienia (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy),
 • Posiadanie aktualnego orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub posiadanie aktualnego orzeczenia w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniem,
 • Nie korzystanie w ciągu min.4tyg. przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparciem planowanym w ramach projektu.

Oferowane formy wsparcia:

 • Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu (ścieżka reintegracj),
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Indywidualne konsultacje ze specjalistami mediator, socjoterapeuta i inne,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacji i zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji, stypendium szkoleniowe,
 • Płatne staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • zdobycie umiejętności w zakresie identyfikacji własnych kompetencji
 • zmniejszenie negatywnych czynników psychospołecznych związanych z niepełnosprawnością
 • zdobycie kompetencji społecznych
 • podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji
 • zdobycie praktyki i doświadczenia zawodowego
 • zwiększenie zatrudnienia
Aby wziąć udział w projekcie można umówić się na spotkanie rekrutacyjne w swoim miejscu zamieszkania pod nr telefonu 17 857 22 55 lub pobrać dokumenty rekrutacyjne i przekazać je :
 • osobiście w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. T. Boya-Żeleńskiego 27 w Rzeszowie,
 • drogą elektroniczną na adres e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Projektu.

Załączniki:
załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [PDF] »
załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »
Regulamin rekrutacji uczestników [PDF] »
załacznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia  [PDF] »
załącznik nr 7 - Informacja dodatkowa o specjalnych potrzebach uczestnika/czki projektu [PDF] »
Biuro projektu czynne jest w godzinach:
pn.-pt.: 07.00-16.00

Biuro Regionalne „FAR”
ul. T. Boya-Żeleńskiego 27, 35-959 Rzeszów
Tel. 17 857 22 55
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.