grafika: Warsztat Aktywnego Poszukiwania Pracy online

Warsztat Aktywnego Poszukiwania Pracy online

13 lutego 2024 r. zorganizowano w regionie wielkopolskim Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy. Zajęcia odbywały się w formie online. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość przeanalizować z doradcą zawodowym swoją sytuację zawodową, poszerzyć dotychczasową wiedzę dotyczącą przebiegu rozmowy o pracę, metod aktywnego poszukiwania pracy oraz zasad sporządzania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

Szczególnie interesująca okazała się tematyka poszukiwania pracy w formie zdalnej i przygotowania się do rekrutacji odbywającej się przez Internet. Beneficjenci mogli również przećwiczyć w praktyce wypowiadanie się na temat swoich atutów oraz celów zawodowych, tak żeby przygotować się do jak najlepszej autoprezentacji podczas przyszłych rozmów o pracę. Mamy nadzieję, że udział w warsztatach zainspirował wszystkich uczestników do dalszych aktywnych działań na drodze zawodowej.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU