Informacje Ogólne

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji od 1988 roku prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów – a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości.


W naszym kraju wypadkom powodującym uszkodzenie rdzenia kręgowego ulegają 3-4 osoby dziennie. Najczęściej są to ludzie młodzi, mają od 15 do 30 lat. Trudno im wyobrazić sobie dalsze życie na wózku inwalidzkim.

W szpitalu, po wypadku osoba z ciężkim uszkodzeniem rdzenia kręgowego znajduje się pod stałą opieką personelu. Po powrocie do domu nie potrafi wykonać samodzielnie najprostszych codziennych czynności. Rodzina jest bezradna. Jeśli jest w stanie, zatrudnia pielęgniarkę, ale to nie rozwiązuje problemu.

Osoba z trwałym uszkodzeniem rdzenia kręgowego nie potrzebuje stałej opieki do końca życia i zwolnienia z jakichkolwiek obowiązków. Potrzebuje umiejętności, które pozwolą jej odzyskać samodzielność, poczucie własnej wartości oraz miejsce w społeczeństwie. Tu właśnie wkracza Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Uczy ludzi z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, jak poruszając się na wózku prowadzić normalne życie, realizować marzenia i osiągać cele, do których dążyli przed wypadkiem.

Program

Na program stworzony przez Fundację składa się wiele elementów:


Rekrutacja

Instruktorzy Aktywnej Rehabilitacji – najczęściej osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, ale samodzielne i bardzo dobrze zrehabilitowane – odwiedzają szpitale i placówki rehabilitacyjne. Starają się zachęcić pacjentów z uszkodzeniami rdzenia kręgowego do ćwiczeń fizycznych i „aktywnej” rehabilitacji. Namawiają do wzięcia udziału w organizowanych przez FAR obozach szkoleniowo-rehabilitacyjnych. Jednocześnie zapoznają personel medyczny z metodyką i założeniami aktywnej rehabilitacji.


Wprowadzenie

Na obozach szkoleniowo-rehabilitacyjnych pierwszego stopnia, tzw. obozach wprowadzających, przekazywane są praktyczne umiejętności i informacje niezbędne w dalszym życiu. Uczestnicy uczą się m.in.: samodzielnego przesiadania się na wózek i zsiadania z wózka, ubierania się i rozbierania, poruszania się po domu i po mieście. Biorą udział w zajęciach sportowych (technika jazdy na wózku, trening ogólnokondycyjny, łucznictwo, tenis stołowy, pływanie).


Kontynuacja

Na pomoc Fundacji wózkowicze mogą liczyć nie tylko podczas obozów. Koordynatorzy FAR prowadzą regionalne punkty informacyjne oraz grupy treningowe. Kolejnymi elementami programu Fundacji są szkolenia specjalistyczne – kursy komputerowe dające osobom niepełnosprawnym podstawy do przyszłej nauki i pracy oraz szkolenia dla personelu medycznego i służb pomocniczych.


Fundacja swoją działalnością skutecznie wypełnia lukę między szpitalem a domem umożliwiając wózkowiczom szybszy powrót do czynnego życia.