Programy FAR

Wybierz interesujący Cię program, który realizuje FAR

Projekty Regionalne finansowane z Funduszy Europejskich

Czytaj więcej

Organizacja zajęć sekcji sportowych

Czas realizacji projektu: 01.01.2022 – 31.12.2022

Czytaj więcej

Organizacja imprez sportowych

Czas realizacji projektu: 01.01.2022 – 31.12.2022

Czytaj więcej

Wolontariat

Czas realizacji projektu: –

Czytaj więcej

Sport

Czas realizacji projektu: –

Czytaj więcej

Pierwszy wózek

Czas realizacji projektu: –

Czytaj więcej

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII

Czas realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2023

Czytaj więcej

Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ

Czas realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.12.2022

Czytaj więcej

OŚRODEK WSPARCIA ARCHITEKTURY DOSTĘPNEJ

Czas realizacji projektu: 01.06.2021 – 31.10.2023

Czytaj więcej

Szkolenia z zakresu stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji oraz aktywizacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami

Czas realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2023

Czytaj więcej

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII

Czas realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2023

Czytaj więcej

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II

Czas realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Czytaj więcej