Inspektor danych osobowych

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Zarząd FAR, z dniem 1 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 1 z dnia 17 grudnia 2019 roku, powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie adwokata Krzysztofa Jakubca.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych FAR można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@far.org.pl lub korespondencyjnie: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa