Warsztat Aktywnego Poszukiwania Pracy w Lublinie, 23.02.2024

Warsztat Aktywnego Poszukiwania Pracy w Lublinie

W dniu 23.02.2024 r. w Hotelu Focus w Lublinie odbył się WARSZTAT AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY zorganizowany dla 10 Uczestników projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”. 

Podczas grupowych zajęć z Krzysztofem Błażowskim (doradca zawodowy) każdy z Uczestników mógł przeanalizować swoje możliwości zawodowe (zwracając uwagę na swoje predyspozycje ale również braki w różnych obszarach) oraz poznać zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Przedstawiono aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy. Podczas zajęć ćwiczyliśmy rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą, co wcale nie było łatwe, zważywszy na stres towarzyszący w takich sytuacjach.

Dziękujemy Uczestnikom za zaangażowanie podczas zajęć. Zrobiliście ważny i potrzebny „krok” w stronę poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU