Warsztat Akrtywnej Rehabilitacji w Zgiezru 1-3.12.2023 - Zdjęcie zbiorowe uczestników i kadry we wnętrzu.

Aktywny Warsztat w Zgierzu

W ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” finansowanego ze środków PFRON w dniach 1-3.12.2023 został zorganizowany Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w ośrodku Stacja Nowa Gdynia w Zgierzu.

W trakcie warsztatu uczestnicy mieli okazję szlifować swoje umiejętności z techniki jazdy na wózku na sali gimnastycznej jak również w terenie, część z nich nawet próbowała swoich sił na specjalnych wózkach do Rugby!

W czasie zajęć ogólnousprawniających uczestnicy aktywnie ćwiczyli pod okiem instruktorów różne partie ciała, szczególnie na treningu obwodowym z trenerem personalnym J Nie było czasu na nudę,ale poza aktywnościami ruchowymi mieliśmy też czas na wyciszenie podczas zajęć Jogi jak również na wieczorną integrację.

Ostatniego dnia rozegraliśmy zacięty mecz w boccie po czym oficjalnie zakończyliśmy Warsztat i z uśmiechem wyjechaliśmy z ośrodka.

Dziękujemy,
Kadra

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych