Spotkanie w Sztokholmie 13-16 maja 2024, Na zdjęciu: Opracowywanie charmonogramu działań ARI,.

ARI – Active Rehabilitation International

W dniach 25-27 października 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech europejskich organizacji, które na co dzień zajmują się Aktywną Rehabilitacją:

  • RG Aktiv Rehabilitering (Szewcja),
  • Sunnaasstiftelsen (Norwegia),  
  • Group for Active Rehabilitation (Ukraina),
  • Foundation of Active Rehabilitation „FAR” (Polska)

Podczas trzydniowego wydarzenia dzieliliśmy się doświadczeniami, omawialiśmy osiągnięcia
i dobre praktyki. Rozpoczęliśmy rozmowy na temat skoordynowania i poszerzenia współpracy między naszymi organizacjami, a także wspierania się nawzajem w celu podniesienia jakości działań w zakresie aktywnej rehabilitacji w naszych krajach. Zgodnie uzgodniliśmy, że nasze grono powinno być otwarte na przedstawicieli innych krajów. Naszą grupę nazwaliśmy ARI – Active Rehabilitation International. Przez kolejne miesiące regularnie spotykaliśmy się opracowując strategię współpracy, ale przede wszystkim planowaliśmy drugie spotkanie ARI, na które zaprosiliśmy kolejne organizację działające w ramach Aktywnej Rehabilitacji.

Efektem naszych działań było drugie spotkanie Active Rehabilitation International, które zostało zrealizowane w dniach 13-16 maja 2024 w Szwecji. Na spotkanie przybyły delegację z dziewięciu krajów! Do naszego grona dołączyły:

  • Guttmann Institut (Hiszpania), 
  • Judekime Kartu (Litwa), 
  • Alli Opsi (Grecja), 
  • Latvian Spinal Cord Injury Society (Łotwa), 
  • Haapsalu Neurological Rehabilitation Centre in Estonia (Estonia).

Podczas trzydniowego spotkania poświęciliśmy czas na lepsze poznania siebie nawzajem, swoich mocnych stron, wyzwań oraz problemów z jakimi muszą zmierzyć się w swoich krajach każda z organizacji. Następnie pracowaliśmy w trzech tematycznych grupach dotyczących pozyskiwania funduszy, wymiany instruktorów między członkami ARI, programu szkolenia instruktorów Aktywnej Rehabilitacji. W efekcie pracy przygotowaliśmy również wspólną prezentację na wystąpienie podczas targów Hjultorget, które miały miejsce 15 maja br. Ostatniego dnia ustaliliśmy strategię współpracy tworząc 5 grup roboczych, które będą regularnie spotykały się na platformie ZOOM. Przyjęto również zarys umowy, która sformalizuje naszą współpracę.

Kolejne, trzecie już spotkanie ARI zaplanowaliśmy na maj roku 2025 w Grecji, które zostanie poprzedzone wspólnym, międzynarodowym obozem Aktywnej Rehabilitacji.

Efektem naszej międzynarodowej współpracy  jest  wymiana uczestników i instruktorów na obozach między ARI. Już w drugiej połowie czerwca br. nasza delegacja dwóch instruktorów i jednej uczestniczki wybiera się na obóz do Norwegii. Będziemy Was informować na bieżąco o rozwoju ARI.