zdjęcie grupowe uczestników obozu Aktywnej Rehabilitacji we Wrocławiu 19-30.07.2023 r.

FAR w słonecznym Wrocławiu

Obóz Aktywnej Rehabilitacji we Wrocławiu 19-30.07.2023 r. był wyjątkowym wydarzeniem, które miało na celu stworzenie przyjaznej i aktywnej przestrzeni dla uczestników z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Oferując różnorodne zajęcia i atrakcje, obóz miał na celu promowanie wzajemnego zrozumienia, współpracy oraz rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Podczas obozu uczestnicy mieli okazję brać udział w licznych zajęciach z techniki jazdy, grach zespołowych, treningów samoobsługi oraz zajęć ogólnousprawniających. Kadra z różnych dziedzin zapewniali wsparcie i dostosowane do potrzeb uczestników aktywności. Wszystkie działania miały na celu podniesienie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności komunikacji, budowanie trwałych relacji oraz usamodzielnienie.

Obóz we Wrocławiu był inspirującym przykładem inicjatywy, która promuje akceptację, zachęcając osoby niepełnosprawne do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Dzięki temu wydarzeniu uczestnicy mogli przeżyć niezapomniane chwile, tworząc wspomnienia i doświadczenia, które będą mieć pozytywny wpływ na ich życie.

Był to z pewnością obóz pełen pozytywnej energii, wzajemnego wsparcia i radości, który przyczynił się do wzmocnienia więzi między osobami niepełnosprawnymi. Obóz przyczynił się do budowy bardziej świadomego i zrozumiałego społeczeństwa.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych