ICF, Warszawa 24-26.02.2023

W Warszawie, w dniach 24-26.02.2023, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji przeprowadziła szkolenie w ramach projektu „Szkolenia z zakresu stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji oraz aktywizacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami”.

Uczestnikami szkolenia były osoby z całej Polski od Kujaw i Pomorza po Śląsk.

Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie, kadrze za profesjonalizm, zaś goszczącemu nas ośrodkowi Caritas – za dogodne warunki do pracy.