zdjęcie uczestników obozu w Wiśle 25.05-05.06.2023 r.

Majowo-czerwcowy Obóz w Wiśle

zdjęcie uczestników obozu w Wiśle 25.05-05.06.2023 r.

W dniach 25.05-05.06.2023 r. w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w malowniczo położonym Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich START w Wiśle odbył się Obóz Aktywnej Rehabilitacji.

Wszyscy uczestnicy – mimo początkowych obaw i strachu przed nowym – już po pierwszych dniach zaczęli się oswajać z codziennym wysiłkiem, którego nie mieli wcześniej.

Profesjonalnie przeprowadzone treningi z techniki jazdy na wózku inwalidzkim aktywnym, treningi ogólnousprawniające, zajęcia z pływania, treningi w ramach różnych dyscyplin sportowych, tj. tenis stołowy, łucznictwo, boccia, rugby pokazały szerokie spektrum możliwości wszystkim uczestnikom Obozu. Wskazały również kierunek, w którym powinni oni podążać, by uzyskać jak największą samodzielność i niezależność w życiu codziennym, mimo swoich różnych ograniczeń.

Dodatkowo przeprowadzone prelekcje w ramach warsztatów edukacji prozdrowotnej na tematy związane z urazem rdzenia kręgowego, zaburzeniami urologicznymi, profilaktyką przeciwodleżynową oraz seksualnością osób z niepełnosprawnością, jak również prelekcje dotyczące możliwości uprawiania sportu, jak również praw osób z niepełnosprawnością oraz treningi kompetencji psychospołecznych pogłębiły wiedzę wszystkich uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji w Wiśle.

Ten majowo-czerwcowy obóz okazał się multikulturowym obozem, ponieważ uczestniczyły w nim osoby z siedmiu różnych regionów Polski. A ponieważ odbywał się on na Śląsku, nie zabrakło rodzimej gwary śląskiej. Mimo codziennego zmęczenia, bólu mięśni, hektolitrów wylanego potu, był to dla wszystkich czas niezwykły, przyprawiony dawką humoru oraz fantastyczną atmosferą, którą współtworzyła profesjonalnie przygotowana kadra oraz fantastyczni uczestnicy. Tym wszystkim trudom sprzyjała jednak cudna słoneczna wiosenna pogoda, która ułatwiła zwiedzenie niektórych zakątków malowniczo położonej Wisły.

Wysiłek zarówno kadry, jak i każdego uczestnika i uczestniczki, to ogromna dawka energii, którą każdy z pewnością wykorzysta do dalszej pracy nad sobą i osiągania swoich małych-wielkich celów w swojej samodzielności i swojego miejsca w życiu !!!

Na obozie je wesoło
Kożdy wózkiem jeździ w koło !
Momy sam wesoło fest
Kaj zostawisz – tetrus jest !
Parusy jeżdżo po schodach,
Bo nie majo siły w nogach !
Było bardzo pracowicie,
Po obozie – piyknie życie !!!