Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/OAR/KAS/2024-2025 z dnia 29.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 16.09.2024 r.-27.09.2024 r.

Zamawiający w dniu 10.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Arena Żagań Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań

oraz Firma Handlowo-Usługowa JJG COSTA ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań

Łączna cena brutto: 26 440,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych