Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/DZ/podkarpackie/2024-2025 z dnia 10.04.2024 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX”. w terminie  18.05.2024 r. – 31.03.2025 r.

Zamawiający w dniu 18.04.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Akademia Sportu Chikara S.C. ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

Łączna cena brutto: 5400 zł.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych