Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/DZ/łódzkie/2024-2025 z dnia 04.04.2024 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX”, w terminie 27.04.2024 – 31.03.2025 r.

Zamawiający w dniu 22.04.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o., 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2

Łączna cena brutto: 9120,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych