Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/DZ/opolskie/2024-2025 z dnia 18.04.2024 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX”. w terminie  11.05.2024 r. – 31.03.2025 r.

Zamawiający w dniu 29.04.2025 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu, 45-714 Opole ul. Licealna 3

Łączna cena brutto: 1980,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych