Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/DZ/wielkopolskie/2024-2025 z dnia 25.04.2024 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX”. w terminie  10.05.2024 r. – 31.03.2025 r.

Zamawiający w dniu 8.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 ul. Budowlanych 2, 62-800 Kalisz

Łączna cena brutto: 2755,20 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych