Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/DZ/kujawsko-pomorskie/2024-2025 z dnia 25.04.2024 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX”. w terminie  01.06.2024 r. – 31.03.2025 r.

Zamawiający w dniu 10.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Łączna cena brutto: 16.000 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych