Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/DZ/pomorskie/2024-2025 z dnia 7.05.2024 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX”. w terminie  15.05.2024 r. – 31.03.2025 r.

Zamawiający w dniu 15.05.2025 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2, 84-240 Reda, ul. Aleksandra Zawadzkiego 12

Łączna cena brutto: 3240,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych