Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/OAR/KAS/2024-2025 z dnia 7.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 25.05.2024 r.-05.06.2024 r.

Zamawiający w dniu 15.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o., ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła

Łączna cena brutto: 58 180 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych