Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/UBEZPIECZENIE/KAS/2024-2025 z dnia 07.05.2024 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla Beneficjentów i NNW oraz OC dla kadry projektu na organizowanych OAR, WAR i Szkoleniach.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
Regionalne Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych  w Warszawie
ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa

Łączna cena brutto: 10 544,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych