Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/Podlaskie z dnia 07.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs prawo jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 17.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
SZAŁ Szczepan Adam Łagoda, ul. Lipowa 4/228, 15-427 Białystok 

Łączna cena brutto: 3 900 zł
słownie: trzy tysiące dziewięćset 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych