Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/MAŁOPOLSKIE z dnia 7.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia: Kurs prawa jazdy kategorii B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 20.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Andrzej Kowalczyk KLAKSON, ul. Długa 63, 31-147 Kraków

Łączna cena brutto: 3347,00 zł
słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych