Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/MAZOWIECKIE z dnia 10.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia KURS OBSŁUGI PROGRAMU CANVA, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 21.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ad-Rem Firma Szkoleniowa Przemysław Wróblewski,
ul. Julianowska 5/7 /13, 91-473 Łódź, NIP: 7752415641

Łączna cena brutto: 600 zł
słownie: sześćset i 00/100złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych