Zapytanie ofertowe nr 3/WAZ/2024-25

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego Warsztatu Aktywizacji Zawodowej.

Załączniki

2024.05.21 Zapytanie ofertowe nr 3/WAZ/2024-25 [PDF] »

Załącznik nr 1 – Formularz oferty [DOC] »

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF] »