Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/PODKARPACKIE z dnia 10.05.2024 r. w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 24.05.2024r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
KALLA Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 21, 35-213 Rzeszów

Łączna cena brutto: 1 144,84 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych