Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/TRANSPORT-O-OAR/KAS/2024-2025 z dnia16.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej uczestników/czek  Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX”.

Zamawiający w dniu 24.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Alfa Bus Sp. z o. o., ul. Kolberga 9, 25-516 Kielce

Łączna cena brutto: 1849,60 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych