INFORMACJA o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli – wyboru oferenta zapytania

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/TRANSPORT-O-OAR/KAS/2024-2025 z dnia 16.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX”

Informuję, iż uchylam się od skutków oświadczenia woli – wyboru oferenta Alfa Bus Sp. z o.o. 25-516 Kielce, ul. Kolbera 9 NIP 9591947835 zapytania nr 1/TRANSPORT-O-OAR/KAS/2024-2025 z dnia 16.05.2024 r.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych