Zapytanie ofertowe nr 7/OAR/dzieci/2024-2025

KOREKTA ZAPYTANIA nr  7/OAR/dzieci/2024-2025 – Korektę nanosimy ze względu na wystąpienie błędu pisarskiego. 

Korekcie ulega termin składania ofert. Poprawny termin – 03.06.2024 r.
W załączniku poprawne dokumenty do zapytania nr  7/OAR/dzieci/2024-2025

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji.

Załączniki

2024.05.24 Zapytanie ofertowe nr 7/OAR/dzieci/2024-2025 lubuskie, dolnośląskie – korekta [DOC] »

Załącznik nr 1 – Formularz oferty [DOC] »

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [DOC] »