Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/OAR/dzieci/2024-2025  z dnia 16.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 06-15.07.2024 r.

Zamawiający w dniu 27.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Województwo Podkarpackie Al. Łukasza Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów;
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie;
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu i Ośrodek  Szkoleniowy w Czudcu

Łączna cena brutto: 35168,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych