Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/MAŁOPOLSKIE z dnia 14.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Adobe Ilustrator – poziom podstawowy , organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 27.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin

Łączna cena brutto: 900,00 zł
słownie: dziewięćset 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych