Informacja o wborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/WAZ/2024-25 z dnia 15.05.2024 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III” w terminie 14.06.2024-22.06.2024  r.

Zamawiający w dniu 28.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
COS Ośrodek Przygotowań Olimpijskich  im. F. Stamma Cetniewo we Władysławowie,
ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo

Łączna cena brutto: 31 040,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych