Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr1/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 17.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Kurs prawa jazdy kat. B”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 28.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
OSK KOPAMA Karol Oleszek, ul. Słubicka 50/1B, 53-615 Wrocław

Łączna cena brutto: 7200 zł
słownie: siedem tysięcy dwieście 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych