Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr R 1/DZ/lubelskie/2024-2025 z dnia 20.05.2024 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX”. w terminie 01.06.2024 r. – 31.03.2025 r.

Zamawiający w dniu 28.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
XXX Liceum Ogólnokształcące – im. ks. Jana Twardowskiego Ul. Wajdeloty 12, 20-604 Lublin

Łączna cena brutto: 4329,6 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych