Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/OAR/dzieci/2024-2025  z dnia 16.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 30.06-09.07.2024 r.

Zamawiający w dniu 28.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o. o.; 43-460 WISŁA, ul. Olimpijska 1

Łączna cena brutto: 76960,00 zł 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych