Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/LUBELSKIE z dnia 15.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „KURS PRAWA JAZDY KAT. B”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 29.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
OSK Grabiec s.c., ul. Pankiewicza 27/13, 20-133 Lublin

Łączna cena brutto: 6700,00 zł
słownie:  sześć tysięcy siedemset 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych