Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/WAR/KAS/2024-2025 z dnia 21.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 07.06.2024 r. – 09.06.2024 r.

Zamawiający w dniu 29.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA-START GDAŃSK”,
ul. Puszkina 8/1A, 80-233 Gdańsk

Łączna cena brutto: 5 915 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych