Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WAZ/2024-25 z dnia 21.05.2024 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III” w terminie 06.07.2024-14.07.2024  r.

Zamawiający w dniu 29.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich sp. z o.o.,
43-460 Wisła, ul. Olimpijska 1

Łączna cena brutto: 33 662,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych