Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/OAR/dzieci/2024-2025  z dnia 16.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 10-19.06.2024.

Zamawiający w dniu 29.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Rehabilitacyjno – Rekreacyjny „ Leśny Zakątek”  Sp. Z O.O. ul. Medyczna 8; 09-400 Płock

Łączna cena brutto: 69566,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych