Zapytanie ofertowe nr 4/WAZ/2024-25

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego Warsztatu Aktywizacji Zawodowej.

Załączniki

2024.05.29 Zapytanie ofertowe nr 4/WAZ/2024-25 [PDF] »

Załącznik nr 1 – Formularz oferty nr 4/WAZ/2024-25 [DOC] »

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia wykonawcy nr 4/WAZ/2024-25 [DOC] »

Załącznik nr 3 – Wzór umowy nr 4/WAZ/2024-25 [PDF] »