Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 23.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 04.06.2024r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Biuro „EM-JOT” s.c. M. Skowera, J. Stefańska, ul Urzędnicza 30, 25-729 Kielce

Łączna cena brutto: 2600,50 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych